Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

19/10/2017


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

30.025.160

THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

----h&g----

Phụ lục 3 (30/06/2014)
PHỤ LỤC 1 & 2: DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG HOẶC PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (30/06/2014)
Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và các môn thi (22/07/2013)
Các mẫu trong hồ sơ xét tuyển NCS (10/02/2012)
Đề cương các môn thi cao học (21/06/2009)
Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển sinh sau đại học (21/01/2008)
Quay trở về Quay trở về

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn