Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

19/10/2017


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

30.025.152

QUI ĐỊNH VỀ CÁCH TR̀NH BẦY LUẬN VĂN

----h&g----

Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (10/06/2014)
Mẫu đơn dự thi B1 (30/09/2013)
Quy định về hình thức trình bày đối với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ (11/12/2012)
Hồ sơ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ (04/12/2012)
Mẫu bản tường trình bổ sung, sửa chữa luận văn (04/12/2012)
Báo cáo tiến độ thực hiện luận án tiến sĩ (28/10/2007)
Quay trở về Quay trở về

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn