Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

19/10/2017


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

30.025.129

H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHOA HỌC

Những hình ảnh về cuộc thi Robocon Đại học Đà Nẵng năm 2009 (16/03/2009)
Những hình ảnh về cuộc thi Sáng tạo Robot khu vực miền Trung năm 2008 (25/04/2008)
Một số hình ảnh Lễ Bế mạc OLP Tin học Sinh viên toàn quốc và Kỳ thi ACM/ICPC (15/11/2007)
Một số hình ảnh Lễ Khai mạc OLP Tin học Sinh viên toàn quốc và Kỳ thi ACM/ICPC (09/11/2007)
Những hình ảnh về Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2006 (10/06/2006)
Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2006 (31/05/2006)
Lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ XIV (27/04/2006)
Những hình ảnh về buổi thi đấu đâu tiên của Cuộc thi Robot Việt Nam - 2006 khu vực Miền Trung (17/04/2006)

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn