Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 27 (16/01/2013)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc ĐHĐN, Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 27 trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tổ chức vào tháng 4 năm 2013 với các thông tin như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh

Đại học Đà Nẵng tuyển nghiên cứu sinh cho 17 chuyên ngành sau:

 

STT

Chuyên ngành

STT

Chuyên ngành

1.            

Kỹ thuật nhiệt

10.      

Kỹ thuật tài nguyên nước

2.            

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

11.      

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3.            

Cơ kỹ thuật

12.      

Kế toán

4.            

Kỹ thuật Cơ khí

13.      

Kinh tế phát triển

5.            

Công nghệ sinh học

14.      

Kinh tế nông nghiệp

6.            

Công nghệ thực phẩm

15.      

Quản trị kinh doanh

7.            

Khoa học máy tính

16.      

Hóa hữu cơ

8.            

Kỹ thuật cơ khí động lực

17.      

Ngôn ngữ Anh

9.            

Kỹ thuật điện

 

 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo tập trung: thời gian đào tạo  là 3 năm, nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu và sinh hoạt khoa học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

- Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng học tập và nghiên cứu tập trung liên tục.

4. Điều kiện xét tuyển

Người dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

4.1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

4.2. Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thể hiện qua một trong hai điều kiện sau: Có tối thiểu 01 bài báo đăng ở tạp chí khoa học (theo danh mục quy định của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) với chủ đề phù hợp với đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu lựa chọn, hoặc chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên.

4.3. Có một bản đề cương về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo mẫu).

4.4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (theo mẫu).

4.5. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 02 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương ứng cấp độ B1;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

5. Hồ sơ và thời gian xét tuyển

            5.1. Hồ sơ gồm có:  

a. Đơn xin dự thi (Mẫu NCS - 1);

b. Quyết định hoặc công văn cử đi học của cơ quan, trong đó phải ghi rõ: cam kết tạo điều kiện để NCS thực hiện hình thức đào tạo đã lựa chọn tại mục 3 (đối với thí sinh đã đi làm);

c. 06 bản sao được công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học;

d. 06 bản sao được công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ (nếu có);

e. 06 bản sao được công chứng các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

g. 06 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (Mẫu NCS- 2);

h. 06 bản lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (Mẫu NCS-3);

i. 06 Bộ thư giới thiệu theo quy định ở mục 4.4 (Mẫu NCS - 4);

k. 02 phong bì dán tem và ghi đầy đủ và chính xác địa chỉ liên hệ của thí sinh;

l. 03 ảnh thẻ cỡ 4x6cm;

m. 06 bộ bài báo công bố trên tạp chí khoa học (gồm: bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo) hoặc bản sao hồ sơ bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu (mang bản chính kèm theo để đối chứng);

n. 06 bộ đề cương dự định nghiên cứu (Mẫu NCS - 5).

Các Mẫu NCS – i, Kế hoạch tuyển NCS, Danh mục các chuyên ngành gần và phù hợp, Danh mục các hướng nghiên cứu cần nhận NCS và giáo viên hướng dẫn thí sinh có thể tải về từ Website: http://www.kh-sdh.udn.vn/

5.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/3/2013 đến ngày 29/3/2013.

            5.3. Lệ phí xét tuyển:  1.500.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ.

            5.4. Địa điểm liên hệ và tiếp nhận hồ sơ:

Ban Đào tạo Sau đại học – Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3824677; email: sdh@ac.udn.vn Website: http://www.kh-sdh.udn.vn/

Các tin đưa trước:
Tuyển sinh cao học khóa 28 Trà Vinh (16/12/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 10 (12/06/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 11 (12/06/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 9 (12/06/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 8 (12/06/2013)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo tuyển sinh cao học khóa 27 (16/01/2013)
Thông báo v/v mở lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý giáo dục (10/01/2013)
Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học khóa 26 kỳ thi tháng 09 năm 2012 (15/12/2012)
Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26 (12/07/2012)
Thông báo về mức thu học phí đào tạo sau đại học năm học 2012-2013 (11/06/2012)
 
© Ban Đào tạo Sau đại học - Đại học Đà Nẵng
 
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sau đại học và KHCN, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3832 552 hoặc 0511 3824 268 ; Email: sdh@ac.udn.vn