Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học khóa 26 kỳ thi tháng 09 năm 2012 (15/12/2012)
1. Kết quả thi khoá 26 (xem link sau)
2. Thời gian nhập học :
- Tại Đà Nẵng: nhập học vào ngày 26/12/2012 (xem thông tin cụ thể trong Giấy báo nhập học)
- Tại Đăk Lăk: nhập học vào ngày 28/12/2012 (xem thông tin cụ thể trong Giấy báo nhập học)
- Tại Bình Định: nhập học vào ngày 21/12/2012 (xem thông tin cụ thể trong Giấy báo nhập học)
Các tin đưa trước:
Tuyển sinh cao học khóa 28 Trà Vinh (16/12/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 10 (12/06/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 11 (12/06/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 9 (12/06/2013)
Thông báo thi ngoại ngữ B1 đợt 8 (12/06/2013)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo tuyển sinh cao học khóa 26 (12/07/2012)
Thông báo về mức thu học phí đào tạo sau đại học năm học 2012-2013 (11/06/2012)
Thông báo v/v phúc khảo bài thi cao học K26 (07/06/2012)
Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 của khóa 23 (18/05/2012)
Thông báo về mức thu kinh phí bổ sung đ/v trường hợp gia hạn thời gian học tập của học viên cao học (02/05/2012)
 
© Ban Đào tạo Sau đại học - Đại học Đà Nẵng
 
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sau đại học và KHCN, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3832 552 hoặc 0511 3824 268 ; Email: sdh@ac.udn.vn