Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

19/10/2017


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

30.025.136

Thông báo v/v kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 26 (06/01/2015)

THÔNG BÁO
V/v thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Để chuẩn bị cho công tác bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ dự kiến được tổ chức vào tháng 01 năm 2015, Ban Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian thu nhận hồ sơ bảo vệ như sau:
STT Lớp Hạn nộp hồ sơ bảo vệ Thời gian bảo vệ chính thức
1 Quản trị kinh doanh  06/01 17-18/1
 
Vậy Ban Đào tạo Sau đại học kính thông báo để học viên các lớp trên biết và thực hiện./.
Quay trở về Quay trở về
Các tin đưa trước:

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI TRANG WEB VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (07/05/2015)

Kết quả thi B1 đợt 16, 17 (15/01/2015)

Danh sách thi B1 đợt 18 tại Trà Vinh và Đà Nẵng (12/01/2015)

 Các tin tiếp theo:

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh (31/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Phaylom Nodnapho (30/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Senavong Sonesouphanh (30/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (29/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Thống (04/12/2014)

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn