Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

19/10/2017


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

30.025.134

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Phaylom Nodnapho (30/12/2014)

Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho  nghiên cứu sinh: Phaylom Nodnapho
- Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp
- Đề tài: “Phát triển tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước CHDCND Lào
- Giáo viên hướng dẫn:
   1. PGS. TS. Võ Xuân Tiến
   2. PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn
- Thời gian bảo vệ: 08g00, ngày 20/01/2015, tại Khu B, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng.
Toàn văn luận án

Quay trở về Quay trở về
Các tin đưa trước:

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI TRANG WEB VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (07/05/2015)

Kết quả thi B1 đợt 16, 17 (15/01/2015)

Danh sách thi B1 đợt 18 tại Trà Vinh và Đà Nẵng (12/01/2015)

Thông báo v/v kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 26 (06/01/2015)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh (31/12/2014)

 Các tin tiếp theo:

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Senavong Sonesouphanh (30/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (29/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Thống (04/12/2014)

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Chín (04/12/2014)

Lịch thi B1 đợt 17 tại Kontum (06/12/2014) (28/11/2014)

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn